Yabancı Dil Eğitiminde Kaygı ve Öneriler

0
310
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE KAYGI ve ÖNERİLER

Kaygının yabancı dil öğrenme sürecindeki zararlı etkilerinden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda, kaygı ile baş etme yöntemleri üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları dikkate alındığında kaygı ile baş etme konusunda bazı stratejiler, yöntem ve tekniklerin geliştirildiğini söylemek mümkündür. Kaygı ile baş etme yöntemleri üzerine odaklanmış olan bir çalışmada bulunan sonuçlara göre, iki yöntem ortaya çıkmaktadır.

Bu yöntemlerden birincisi, kaygı doğuran durumlarla baş etmeyi öğrencilere öğretmek, diğeri de öğrenme ortamını daha az stresli bir hale getirmektir. Bu sonuçlara dayanarak, ne öğretilmeli yerine nasıl öğretilmeli üzerinde odaklanarak, öğrencilerin daha iyi öğrenebilme yolları konusunda öğretmenlerin eğitilmesi gerektiği düşüncesini ileri sürülmüştür. Böylece öğrencilerin öğrenme ortamının daha az stresli hale getirilmesi ve öğrencilere kaygı ile baş etme yollarının öğretilmesine ek olarak, kaygı ile baş etme yollarının, öğretmenlik eğitiminde yer alması düşüncesi ortaya çıkmıştır.

Kaygı düzeyinin düşürülmesi için yapılan bir diğer öneri de öğrencilerin, taşıdıkları endişelerle ilgili olarak öğretmenleri ya da arkadaşları ile konuşmaları ya da bu konuda günlük tutmaları biçimindedir. Kaygıyı azaltmak için uygulanması gereken teknikler de, bazı etkinlikleri kapsamaktadır. Bu etkinlikler, yapısal alıştırmalar, grup ve ikili çalışmalar, oyunlar ve benzetimler olarak sıralamaktadır. Yapılan öneriler de, destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmak, öğrencilerin hatalarını anlamalarını sağlamak ve gerçekçi beklentiler geliştirmek biçimindedir.

Sonuç olarak, araştırmaların sentezine dayanarak, yabancı dil öğreniminde kaygıyı azaltmak için öğretmen ve öğrencilerin eğitilmeleri, öğrencilerin duygularını ifade etmeleri ve paylaşmaları önerilmektedir.

Kaynak: AYDIN, Selami; ZENGIN, Buğra. Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 2008, 4.1: 81-94.