Schrödinger’in Kedisi ve Zen İlişkisi

0
31

Schrödinger‟in “olasılık” kedisinin Zen Disiplini ile pek çok bağlantısı vardır. Kutuyu dünya ve kediyi de insan olarak düşünürsek, kutunun içinde geçen zaman yani hayat dediğimiz süreç, neyi deneylemek istiyorsak ona izin verir. Bu sürece Zen Disiplininde YOL denir. Yola çıkan kişi ya da kutudaki kedi, yolun üzerindeki her eyleminde özgürdür. Ya farkındalığı seçer ya da bu duruma gözünü kapar. Bu yaratım aşaması için de geçerli bir durumdur. Sanatçı ya da genel anlamda insan, bütünün içinde oynadığı rolü, yaratım sürecini ya da yolunu özgür iradesi ile seçer.
Bu durum neden-sonuç ilişkisi ile düşünmeye alışmış bizler için oldukça garip bir durumdur. Oysa Zen’le birlikte gelen düşünce, dünyanın ya da doğanın “olduğu gibi olan” olarak tam karşımızda durduğu, bütünü algılayabilmek için bakış açılarımızın değişmek zorunda olduğudur. İnsan doğadan –özellikle kendi doğasından – uzaklaştıkça bakış açısını yitirir. Bu yitirme durumu kişiyi kutudaymış gibi gözüken ancak “oradalık ve buradalık” arasında gidip gelen karmaşık ve huysuz kedi haline getirir. Doğa’yı kediyi dışarıdan etkileyen gözlemci olarak düşünürsek, doğanın bu deneye katkısı tıpkı kutunun dışındaki gözlemci gibidir. İçeride ne olduğunu bilemez ve her zaman her durum için üç olasılık vardır.
Seçim kedi‟ye aittir…

Kaynak: Ilgaz, Deniz. “Bir süreç olarak sanatsal yaratımın Zen Disiplini ve Kuantum Teorisi ile ilişkilendirilmesi.” (2013).

Önceki İçerikMüzik ve Rengin Fiziksel İlişkisi
1983 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. 2001-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik lisans eğitimine devam etmiştir. Lisans eğitimin ardından, özel sektörde bilgisayar yazılımı alanında çalışırken 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Medikal İnformatik yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2011 yılında mezun olmuştur. Profesyonel meslek yaşamına öğretim görevlisi olarak devam eden Taşbaş Ustaoğlu’nun 2014 yılında başladığı doktora eğitimi halen devam etmektedir. Klinik karar destek sistemleri ve sağlık bilişimi konularında çalışmalar yapmaktadır. Bilgi yönetiminin teknik ve sosyal boyutu özel ilgi alanıdır. Mesleki ilgi alanları dışında meditasyon, doğal taşlar ve aromaterapi ile ilgilenmektedir. Seyahat etmekten ve okumaktan hoşlanmaktadır. Bulimon.com kurucu ortağı ve içerik editörüdür.