Psikanaliz

0
78

Sigmund Freud hayatının büyük kısmını Viyana’da geçirmiş bir doktordur. 1856-1939 yılları arasında yaşamış ve “psikanaliz” adını verdiği yeni bir psikoloji sistemi kurmasıyla tanınmıştır.

Freud’dan önce psikologlar genellikle davranışı sadece tarif edip gözlemlemekle yetinmişlerdi. Freud ise daha derinlere inerek son derece etkileyici çalışmalara imza attı. Psikanaliz adını verdiği insan davranışını anlamaya yönelik yeni sistemini yaratırken, var olan fikirleri kendi çalışmalarının bulgularıyla birleştirdi. Psikanalitik kuramlarını, zihinsel bozuklukları tedavi etmekle ilgili kendi tıbbi çalışmalarında da uyguladı. Freud’un yöntemleri ruhsal hastalıkların tedavisinde her zaman başarılı olmadı ve geçen süre içinde kuramlarının çoğunun yanlış olduğu kanıtlandı, ama gene de psikanaliz hayatta kalıp gelişti ve bugün hâlâ nevrozlar ile psikozların tedavisinde başvurulan çeşitli terapilerin temelini oluşturuyor.

“Psikanaliz” sözcüğü, Freud’un nevroz ve diğer zihinsel bozukluklar için zamanla geliştirdiği psikolojik kuramın tümünü ifade eder. Üç ana konusu vardır:

• Zihinsel ve nevrotik bozuklukları tedavi etmeyi amaçlayan bir terapi türüdür ve çoğumuz için en tanıdık olan özelliği budur. Bu terapi, davranışların ardında dürtü ve güdülerin yattığı fikrini vurgulayan bir sistem olan dinamik psikolojiye dayanır. Psikanalitik terapi, bilinçdışını ve bilinçdışının bilinçle etkileşim yolları hakkındaki kuramları temel alır. Bu yöntem aslen, hastaya bir sözcüğün verilip bu sözcüğün aklına getirdiği her şeyi analiste anlatmasının istendiği serbest çağrışım sürecine dayanır. Bu, hastanın, bilinçli zihinden bilinçdışına itilen bastırılmış deneyimleri geri çağırmasına yardımcı olur ve böylece nevrozu çalışmaya başlar.

• İnsan kişiliğinin nasıl geliştiğini ve bunun nasıl çalıştığını açıklamaya çalışır.

• Bireylerin kişisel ilişkilerinde ve toplumda nasıl işlev gördüğü hakkında kuramlar sunar. Bu kuramlar, sanat, din ve mizah anlayışı gibi farklı farklı alanlara değinerek, insan davranışını geniş bir yelpazede açıklamaya çalışır.

Kaynak: Snowden, R. (2012). Freud: Kilit fikirler. Optimist Yayınları.