Depresyonunuzun Nedeni Tiroit Hormonlarınız Olabilir

0
114

Yapılan çalışmalar genel olarak endokrin sistem hastalıklarının, özel olarak ise tiroit hastalıklarının psikiyatrik yakınmaların şiddetlenmesine en sık neden olan tıbbi hastalıklar olduğunu göstermiştir. Tiroit hormon anormallikleri çeşitli psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları ile birlikte olabilmektedir. Hipotiroidide depresyon, apati, bilişsel bozukluklar, psikoz ve duygudurum bozuklukları gibi nöropsikiyatrik tablolar sık görülür.

Hipotiroidide, %5 oranında psikoz-deliryum, %20-33 oranında anksiyete bozuklukları, %29 oranında bilişsel bozulma ve %33-43 oranında majör depresyon olduğu saptanmıştır.

Erişkin bir hipotiroidi hastasında ilk davranışsal ve ruhsal değişiklikler olarak, halsizlik gibi özgül olmayan yakınmalar ve amaçsızlık, konsantrasyon güçlüğü, düşüncede yavaşlama, matematiksel ve karmaşık soruları çözememe, yakın bellekte bozulma gibi bilişsel bozukluklar, günlük işleri yapamama, çevreye ilgide azalma veya çevreye daha az tepki verme, yeni şeyleri öğrenip uygulamada güçlük çekme, konuşmada fakirleşme ve perseverasyon görülebilmektedir.

Hipotiroidinin, birçok ruhsal bozuklukla benzerlik gösteren psikiyatrik bulguları vardır ve tiroit hormon bozukluğunda, hafif bilişsel bozulmadan ve depresyondan, psikotik bozukluklara kadar birçok psikiyatrik tablo ortaya çıkabilmektedir. Özellikle ani başlangıç gösteren, özgeçmişinde ve/veya soy geçmişinde psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan vakalar başta olmak üzere yaşa bakılmaksızın tüm psikiyatrik vakalarda tiroit hormon bozuklukları araştırılmalıdır.

Kaynak: YONTAR, Gözde, et al. Hipotiroidi ile İlişkili Psikotik Mani: Bir Vaka Sunumu. Journal of Mood Disorders, 2015, 5.3: 134-7.