Meşhur Balat Semtinin Adı Nereden Geliyor?

Evliya Çelebi seyahatnâmesine göre İstanbul’un Balat semtinin adı Türkçe “Bal at!” söyleyişinden geliyormuş. Ama bu semtin bulunduğu bölgenin Bizans devrinde bataklık...

Üç Güne Kadar Paris’te Olacağım, Sakın Yıkanma!

Sadece antik kültürler veya uzak coğrafyalarda değil, bize daha yakın zaman ve kültürlerde de vücut kokusu ile cinsel çekim arasında bir bağ kurulmuş. Söylentiye...

“İlk Günah” Miti

Tekvin 2 ve 3’te ilk günah miti şöyle anlatılır: ’Tanrı altı gün boyunca çalışarak yeri ve göğü bütün öğeleriyle tamamlar. Yedinci gün dinlenir ve o...

Sosyal CEO

Kamusal alan olma özelliğini işletme iletişiminde de gösteren sosyal medya, üst düzey yöneticiler için de işletmelerin farklı paydaşlarıyla iletişimde etkili bir iletişim ortamı haline...

Depresyonunuzun Nedeni Tiroit Hormonlarınız Olabilir

Yapılan çalışmalar genel olarak endokrin sistem hastalıklarının, özel olarak ise tiroit hastalıklarının psikiyatrik yakınmaların şiddetlenmesine en sık neden olan tıbbi hastalıklar olduğunu göstermiştir. Tiroit...

NIETZSCHE, Nihilizm ve Avrupa Kötümserliği

Nietzsche, 19. yüzyılın düşünce bakımından en önemli ve en etkili Alman filozoflarından biridir. Onun felsefesinin ana çizgisi olarak, kendi çağına toptan bir karşı çıkış...

HONcode ile Anlaşılır Sağlık Bilgisi

İnternet teknolojisinin kullanımı yaygınlaştıkça var olan bilgi miktarı da buna paralel olarak artmaktadır. Bu nedenle bilgiye ulaşmak isteyenler için çok önemli ve vazgeçilmez bir...

Aşkın On Dokuz Hâli: Anadolu masallarında “âşık olma” motifi üzerine bir değerlendirme.

Halk anlatmalarında farklı şekillerde ele alınan konulardan birisi sevgidir. Kişilere (ana, baba, kardeş, eş, sevgili, evlat vb.), hayvanlara ya da soyut değerlere (aşiret kimliği,...

Siberkondria

İnternetten hastalık tanısı koyuyorsanız Siberkondria olabilirsiniz. Siberkondria; Hastalık Hastalığı Hipokondriyazis’in bir türü olup bedende hastalık arayışının internet ortamında yapılmasıdır. Bazı kişiler sağlıkla ilgili daha çok...

Psikanaliz

Sigmund Freud hayatının büyük kısmını Viyana’da geçirmiş bir doktordur. 1856-1939 yılları arasında yaşamış ve “psikanaliz” adını verdiği yeni bir psikoloji sistemi kurmasıyla...

1 Dakikada Freud

Gen mi Bencil, Birey mi?