1 Dakikada Freud

0
63

• Viyana’da yaşayan bir doktor olan Freud, psikanalizadını verdiği yeni bir psikoloji sistemi kurmasıyla tanındı.
• Freud nevrotik hastalarını tedavi etmek için hipnozu kullanmaya başlayıp, nevrotik semptomlara bastırılmış cinsel deneyimlerin yol açtığına karar verdi.
• Bu bastırılmış anıları, rüya analizi ve serbest çağrışımadını verdiği yeni tekniğini kullanarak araştırdı.
• Rüyalar psikanalizde merkezi öneme sahiptir. Freud, büyük oranda çocukluk deneyimlerine dönerek, rüyaları gizlenmiş arzu giderilmesi olarak değerlendirdi.
• Araştırmalarının çoğunda rüyaların yanı sıra parapraksis (Freudyen sürçmeler) ve şakalara bakarak bilinçdışı zihinle ilgilendi.
• Freud cinsel içgüdünün çok karmaşık ve doğuştan itibaren var olduğunu iddia etti. Cinsel gelişim herhangi bir aşamada takılıp kalabilmekteydi.
• Çocuklarda cinsel gelişimin aşamaları hakkındaki kuramları, toplumsal ve psikolojik gelişimde önemli rol oynadı.
• Zihnin üç farklı seviyesi olduğu Freud tarafından ortaya kondu: id, ego ve süperego. Bunlar genelde birbirleriyle çatışmaktaydı.
• Freud uygarlığın, boyun eğmek zorunda kalan bireyde çatışma yarattığını söyleyerek, din ve sanatı gerçek dünyadan kaçışın araçları olarak değerlendirdi.
• Freud birçok kişiye ilham verdi. Tüm polemiklere rağmen psikanaliz hareketi uluslararası çapta ses getirdi.

Kaynak: Snowden, R. (2012). Freud: Kilit fikirler. Optimist Yayınları.